Sede electrónica Concello de Bergondo

05:55:40 Xoves 25 de xullo 2024
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios


Amósanse os 100 anuncios máis recentes; use o buscador para localizar outros.

Servizo de Deportes

17/09/2020

Aprobación da listaxe de solicitudes admitidas e as que deberán subsanarse, correspondentes á Convocatoria de subvencións a deportistas individuais do ano 2020.


Secretaria Xeral

17/09/2020

Expropiación forzosa. Plan de saneamiento municipal 2019, segunda fase, aprobación do proxecto da obra e da relación de bens e dereitos de necesaria ocupación para proceder á súa execución. Expediente 2020/X999/0000161.


Educación

15/09/2020

Listaxe beneficiarios programa do préstamo de libros de texto.


Servizos Económicos

07/09/2020

Aprobación do listado de lecturas de consumo dos usuarios dos servizos de abastecemento, saneamento e depuración de augas do Concello de Bergondo, correspondentes ó segundo trimestre do ano 2020, así como a liquidación da taxa que grava os citados servizos, e o listado de altas e baixas con respecto ó período inmediatamente anterior.


Rexistro

26/08/2020

DH.W15.70726 Autorización vivenda, garaxe e anexo a instancia de Paula Escanciano Pérez.


Educación

18/08/2020

Convocatoria pública de axudas económicas ós desprazamentos con fin escolar dirixidas ós estudantes empadroados/as no Concello de Bergondo, curso lectivo 2020-2021.


Cultura, Educación e Deportes

18/08/2020

Bases y extracto da convocatoria pública de subvencións municipais a deportistas indiviuais do Concello de Bergondo para o 2020.


Secretaria

13/08/2020

Aprobación inicial da Ordenanza reguladora do procedemento para o exercicio da potestade sancionadora polo incumprimento do Regulamento da xestión do servizo de residuos sólidos do Consorcio As Mariñas no concello de Bergondo.


Secretaria

13/08/2020

ANUNCIO DE EXPROPIACIÓN. PLAN DE SANEAMENTO MUNICIPAL 2019, SEGUNDA FASE, APROBACIÓN DOS PROXECTOS DAS OBRAS E DAS RELACIÓNS DE BENS E DEREITOS DE NECESARIA OCUPACIÓN PARA PROCEDER Á SUA EXECUCIÓN


Intervención

10/08/2020

Aprobación inicial da modificación do orzamento de 2020 mediante suplemento de crédito e crédito extraordinario _SC.