Sede electrónica Concello de Bergondo

19:44:05 Venres 12 de abril 2024
Estás en:

Detalle trámite

Rexistro municipal de asociacións

O procedemento de "Rexistro municipal de asociaciones" regula a formalización e inscrición (alta, baixa e modificación) no correspondiente rexistro de asociacións.

De forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”. 

  • Solicitude de inscrición.
  • Copia dos estatutos ou normas de funcionamento vixentes.
  • Número de inscrición no Rexistro Xeral da Administración Autonómica e outros Rexistros públicos, de se-lo caso.
  • Certificación, expedida pola persoa que teña a competencia, e co visto e prace do Presidente/a, do acordo adoptado na última asemblea xeral de socios ou órgano competente, no que se elixiu á Xuta directiva, que estea vixente na data de inscrición da respectiva Asociación; indicando así mesmo os datos de cada un dos integrantes da citada Xunta e ademais as súas direccións e teléfonos.
  • Domicilio Social.
  • Código de Identificación Fiscal.
  • Certificación do número de socios inscritos no momento da solicitude.
  • Programa ou Memoria anual das súas actividades.
  • Orzamento anual da entidade, incluíndo fontes de financiamento, se existisen.
  • Ámbito de actuación, e a súa finalidade de carácter veciñal.

Nome: Rexistro municipal de asociaciones.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.