Sede electrónica Concello de Bergondo

19:00:52 Venres 12 de abril 2024
Estás en:

Detalle trámite

Certificado de empadroamento

O procedemento de "solicitude de certificado de empadroamento" regula a concesión, por parte do Concello, do certificado acreditativo dos datos persoais e domicilio, segundo constan no padrón de habitantes do municipio.

A persoa que solicita poderá escoller o tipo de certificado que necesita, segundo a seguinte clasificación:

  • Certificado de Empadroamento Individual
  • Certificado de Empadroamento Colectivo
  • Certificado de Empadroamento Histórico
  • Certificado de Empadroamento Negativo Individual
  • Certificado de Empadroamento Histórico Colectivo

Se se actúa en nome propio, e a situación padronal o permite, o Certificado Individual, o Certificado Histórico e o Certificado Negativo Individual xéranse de forma automática tras a solicitude polo que poden descargarse no momento. Noutro caso, a súa solicitude darase de alta e o certificado será tramitado posteriormente polo concello.

Os certificados colectivos, en cambio, serán sempre tramitados polo Concello como calquera outra solicitude telemática.

Para solicitar o Certificado de Empadroamento dun menor que careza de Documento Nacional de Identidade, deberá utilizar a Solicitude Xeral e explicar esta circunstancia no EXPOSICIÓN/SOLICITUDE.  

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se a persoa interesada non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

  • Solicitude de certificado de empadroamento.
  • Cando a persoa que presenta e a persoa/s interesada/s para o que se solicita o certificado non estivesen empadroados no mesmo domicilio:
  • Autorización para a representación. No caso de que sexa para unha persoa maior de idade distinta da persoa que presenta, e que non figure empadroada no mesmo domicilio, debe achegarse autorización asinada autorizando a representación.
  • Para os certificados colectivos, é indispensable acompañar (para cada unha das persoas maiores de idade incluídas na folla padronal) a seguinte autorización (descarga).
  • Para o caso de persoas menores non emancipadas, persoas maiores, persoas con incapacidade ou persoa falecida, que non figuren empadroadas no mesmo domicilio que a persoa que presenta deberase achegar documentación acreditativa de ostentar a tutela legal e/ou do parentesco: Libro de Familia, declaración de herdeiros, autorización do representante legal, etc.

Nome: Solicitude certificado de empadroamento.

Unidade tramitadora: Padrón de habitantes.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física.

Órgano de resolución:
Secretaría - Alcaldía.

Carácter silencio administrativo:
Silencio negativo.

Prazo de execución:
Dependendo do contido da solicitude de 1 a 4 días.

Recurso aplicable:
Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/Impostos: Consultar a ordenanza fiscal do apartado de normativa.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.