Sede electrónica Concello de Bergondo

21:41:11 Venres 24 de maio 2024
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de axudas económicas extraordinarias de apoio aos gastos de consumo enerxético

A actual crise socioeconómica está a deixar unha importante pegada social, que se traduce nun aumento dos niveis de pobreza e exclusión social daqueles colectivos máis vulnerabilizados.

Para facer fronte ás súas consecuencias e paliar o seu impacto económico e social, esta convocatoria ten por obxecto a concesión de axudas económicas para o pagamento das facturas de enerxía eléctrica e térmica ás familias máis vulnerables do Concello de Bergondo.

O prazo de presentación é do 21 de maio ao 31 de outubro do 2024.

As solicitudes segundo o modelo oficial presentaranse preferentemente de forma telemática a través da Sede electrónica municipal.

Para a vía presencial requírese cita previa chamando ao Rexistro municipal no 981791252 Ext.2 en horario de 09,00h a 14,30h ou a través do enderezo electrónico cita.previa@bergondo.gal.
Neste caso é necesario cubrir o modelo de solicitude, imprimilo e xuntar a documentación requirida.

 • Solicitude: Anexo
 • Fotocopia do D.N.I.
 • Fotocopia da Declaración da Renda das Persoas Físicas correspondente o exercicio 2023, se é o caso.
 • Certificado de pensións do Sistema da Seguridade Social, se é o caso.
 • Xustificante de ser titular da prestación do Ingreso Mínimo Vital, de ser o caso.
 • Xustificante de percepción da Renda de Inclusión Social de Galicia, de ser o caso.
 • Certificado de conta bancaria da que a persoa solicitante sexa titular.
 • Xustificación do pagamento e facturas de enerxía eléctrica e térmica para as que se solicita a axuda.
 • De non autorizar á consulta, xustificante de empadroamento colectivo.
 • Declaración responsable de que todos os datos da solicitude son certos.
 • Calquera outra documentación necesaria para acreditar o cumprimento dos requisitos establecidos.

Nome: Solicitude de axudas económicas extraordinarias de apoio aos gastos de consumo enerxético.

Inicio do procedimiento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo

Canles de atención: Telemático 

                                  Presencial