Sede electrónica Concello de Bergondo

18:56:44 Venres 12 de abril 2024
Estás en:

Detalle trámite

Restaurar a legalidade urbanística

O procedemento de reposición ten por obxecto a adopción de medidas encamiñadas a restaurar a legalidade infrinxida por actuacións urbanísticas irregulares, que debe adoptar a Administración frente a obras ou usos do solo executados sen un título administrativo válido ou sen axustarse as súas condicións, ou cando as obras ou usos do solo lévanse a cabo amparados por licenzas ou ordes de execución que vulneran o ordenamento xurídico.

Preferentemente de forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”. Se a persoa interesada non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

  • Solicitude de restaurar a legalidade urbanística.
  • Denuncia na que se identifique claramente a localización das obras presuntamente ilegais, con definición concreta das actuacións ou obras denunciadas, datos do denunciado e do denunciante, todos eles necesarios para poder iniciar o expediente.
  • Anexo de tipo libre. O solicitante pode xuntar todos os documentos que desexa ilustrar o desenvolvemento ilegal do obxecto da aplicación (por exemplo: expediente fotográfico, folla plana, acta notarial,etc.)
  • Xustificante de pago de taxas segundo a ordenanza vixente. (ver)

Nome: Restaurar a legalidade urbanística.

Unidade tramitadora: Departamento de Urbanismo.

Inicio do procedemento: A Instancia de parte ou de oficio.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Órgano de resolución: Xunta de Goberno Local.

Carácter silencio administrativo: Silencio negativo.

Prazo máximo notificación resolución: 1 año.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/Impostos: Consultar a ordenanza fiscal do apartado de normativa.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.