Sede electrónica Concello de Bergondo

18:50:01 Venres 12 de abril 2024
Estás en:

Detalle trámite

Prórroga de licencia de obras

Este procedemento regula o outorgamento dunha prórroga para dar inicio ou ampliar o prazo de execución das obras amparadas por unha licenza concedida con anterioridade.

Debe solicitarse antes da conclusión de prazos, e o prazo que se conceda non pode ser por un prazo superior ao inicialmente acorda

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se a persoa interesada non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

  • Solicitude de prórroga de licenza de obras.
  • Copia da licenza de obras concedida polo Concello e cuxa prórroga se pretende solicitar.
  • Dossier fotográfico do estado de execución das obras.
  • Referencia catastral da finca obxecto das actuacións.
  • Xustificante de pago de taxas segundo a ordenanza vixente. (ver)

Nombre: Prórroga de licencia de obras.

Unidad tramitadora: Departamento de Urbanismo.

Inicio del procedimiento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persona física ou xurídica.

Órgano de resolución: Alcaldía.

Carácter silencio administrativo: Silencio positivo.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Tasas/impuestos: Consultar a ordenanza fiscal do apartado de normativa.

Canales de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                      Presencial.