Sede electrónica Concello de Bergondo

15:30:27 Luns 18 de novembro 2019
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Intervención

6/11/17

A aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos.


Intervención

30/10/17

Aprobación do listado de abonados e facturación da liquidación da taxa que grava os servizos de abastecemento, saneamento e depuración de augas do Concello de Bergondo correspondente ó terceiro trimestre de 2017.


Intervención

23/10/17

Aprobación definitiva e texto íntegro da Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre vehículos de tracción mecánica do Concello de Bergondo.


Intervención

11/08/17

Aprobación do listado de abonados e facturación da liquidación da taxa que grava os servizos de abastecemento, saneamento e depuración de augas do Concello de Bergondo correspondente ó segundo trimestre de 2017


Intervención

7/08/17

Aprobación inicial da modificación do Orzamento de 2017 do Concello de Bergondo mediante suplemento de crédito e crédito extraordinario 2_SC


Intervención

7/08/17

Aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre vehículos de tracción mecánica do Concello de Bergondo


Intervención

7/08/17

Anuncio de cobranza recibos IAE 2017


Alcaldía

4/08/17

Edicto de exposición pública da modificación primeira do Regulamento orgánico de participación veciñal


Alcaldía

4/08/17

Edicto de exposición pública do regulamento orgánico de funcionamento e réxime interno do consello de relacións veciñais


Alcaldía

4/08/17

Edicto de exposición pública do regulamento de acollementos civís do concello de Bergondo