Sede electrónica Concello de Bergondo

20:41:15 Mércores 13 de novembro 2019
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Intervención

23/05/18

Modificación do prezo público pola prestación de actividades culturais, deportivas, educativas e de servizos sociais do Concello de Bergondo.


Intervención

22/05/18

Aprobación do listado de abonados e facturación da liquidación da taxa que grava os servizos de abastecemento, saneamento e depuración de augas do Concello de Bergondo correspondente ó primeiro trimestre de 2018.


Intervención

9/05/18

Prazo da exposición pública da Matrícula do IAE-Exercicio 2018.


Intervención

7/05/18

Aprobación provisional da modificación da plantilla de persoal para o exercicio económico de 2018


Intervención

7/05/18

Aprobación provisional da modificación do Orzamento de 2018 mediante suplemento de crédito e crédito extraordinario 1_SC.


Intervención

20/02/18

Aprobación do listado de abonados e facturación da liquidación da taxa que grava os servizos de abastecemento, saneamento e depuración de augas do Concello de Bergondo correspondente ó cuarto trimestre de 2017.


Intervención

8/01/18

Aprobación definitiva e texto íntegro da modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos.


Intervención

27/12/17

Aprobación provisional do Orzamento municipal do Concello de Bergondo para o exercicio de 2018.


Secretaria

7/11/17

Modificacion Segunda Ordenanza Municipal Reguladora da Administracion Electrónica - Aprobacion inicial.


Intervención

6/11/17

Corrección de erros do anuncio da aprobación definitiva e texto íntegro da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do Concello de Bergondo.