Sede electrónica Concello de Bergondo

10:27:23 Domingo 26 de xuño 2022
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios


Amósanse os 100 anuncios máis recentes; use o buscador para localizar outros.

Rexistro

27/10/2020

Declaración de Falecemento 0000492/2020.


Estatística e Padrón Municipal

14/10/2020

Lista provisional candidatos a xurado.


Servizo de Cultura e Deportes

09/10/2020

Aprobación das contías iniciais en concepto de subvención a entidades sen fins de lucro para o ano 2020.


Servizo de Cultura e Deportes

17/09/2020

Aprobación das actividades culturais e deportivas anuais dende outubro de 2020 ata xuño de 2021.


Servizo de Deportes

17/09/2020

Aprobación da listaxe de solicitudes admitidas e as que deberán subsanarse, correspondentes á Convocatoria de subvencións a deportistas individuais do ano 2020.


Secretaria Xeral

17/09/2020

Expropiación forzosa. Plan de saneamiento municipal 2019, segunda fase, aprobación do proxecto da obra e da relación de bens e dereitos de necesaria ocupación para proceder á súa execución. Expediente 2020/X999/0000161.


Educación

15/09/2020

Listaxe beneficiarios programa do préstamo de libros de texto.


Servizos Económicos

07/09/2020

Aprobación do listado de lecturas de consumo dos usuarios dos servizos de abastecemento, saneamento e depuración de augas do Concello de Bergondo, correspondentes ó segundo trimestre do ano 2020, así como a liquidación da taxa que grava os citados servizos, e o listado de altas e baixas con respecto ó período inmediatamente anterior.


Rexistro

26/08/2020

DH.W15.70726 Autorización vivenda, garaxe e anexo a instancia de Paula Escanciano Pérez.


Educación

18/08/2020

Convocatoria pública de axudas económicas ós desprazamentos con fin escolar dirixidas ós estudantes empadroados/as no Concello de Bergondo, curso lectivo 2020-2021.