Sede electrónica Concello de Bergondo

22:12:00 Martes 27 de outubro 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Rexistro

27/10/20

Declaración de Falecemento 0000492/2020.


Rexistro

23/10/20

Aprobación provisional dos estatutos da Mancomunidade As Mariñas.


Estatística e Padrón Municipal

14/10/20

Lista provisional candidatos a xurado.


Servizo de Cultura e Deportes

9/10/20

Aprobación das contías iniciais en concepto de subvención a entidades sen fins de lucro para o ano 2020.


Servizos Económicos

30/09/20

Aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo público da escola infantil municipal do Concello de Bergondo.


Servizo de Cultura e Deportes

17/09/20

Aprobación das actividades culturais e deportivas anuais dende outubro de 2020 ata xuño de 2021.


Servizo de Deportes

17/09/20

Aprobación da listaxe de solicitudes admitidas e as que deberán subsanarse, correspondentes á Convocatoria de subvencións a deportistas individuais do ano 2020.


Secretaria Xeral

17/09/20

Expropiación forzosa. Plan de saneamiento municipal 2019, segunda fase, aprobación do proxecto da obra e da relación de bens e dereitos de necesaria ocupación para proceder á súa execución. Expediente 2020/X999/0000161.


Educación

15/09/20

Listaxe beneficiarios programa do préstamo de libros de texto.


Servizos Económicos

7/09/20

Aprobación do listado de lecturas de consumo dos usuarios dos servizos de abastecemento, saneamento e depuración de augas do Concello de Bergondo, correspondentes ó segundo trimestre do ano 2020, así como a liquidación da taxa que grava os citados servizos, e o listado de altas e baixas con respecto ó período inmediatamente anterior.