Sede electrónica Concello de Bergondo

21:15:11 Mércores 27 de setembro 2023

Información

SECRETARÍA

28/07/2023

ACTA DO 2º SORTEO PÚBLICO PROCESOS SELECTIVOS DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL

EXP: 2022/E001/000011

ACTA DO 2º SORTEO PÚBLICO CELEBRADO AO ABEIRO DO DISPOSTO NA NASE 5ª.3.C DAS BASES XERAIS REGULADORAS DAS CONVOCATORIAS DOS PROCESOS SELECTIVOS PARA A COBERTURA DAS PRAZAS INCLUIDAS NO PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL AO ABEIRO DA DISPOSICIÓN ADICIONAL 6ª DA LEI 20/2021, INCLUÍDAS NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DO ANO 2022 (BOP núm. 243 do 26.12.2022)

SORTEO PÚBLICO CELEBRADO O 27 DE XULLO DE 2023


Xustificantes de Publicación: