Sede electrónica Concello de Bergondo

21:38:12 Mércores 13 de novembro 2019
Estás en:

Detalle trámite

Prórroga de licencia de obras

Este procedemento regula o outorgamento dunha prórroga para dar inicio ou ampliar o prazo de execución das obras amparadas por unha licenza concedida con anterioridade.

Debe solicitarse antes da conclusión de prazos, e o prazo que se conceda non pode ser por un prazo superior ao inicialmente acordado.

Calquera persona física ou xurídica que desexe obter unha prórroga de licenza de obras.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se o interesado non utiliza a vía telemática poderá descargar o/os impreso/s desde esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, donde lle facilitarán dito/s impreso/s normalizado/s a presentar.

  • Solicitude de prórroga de licenza de obras.
  • Copia da licenza de obras concedida polo Concello e cuxa prórroga se pretende solicitar.
  • Dossier fotográfico do estado de execución das obras.
  • Referencia catastral da finca obxecto das actuacións.
  • Xustificante de pago da taxa segundo a ordenanza vixente.

Nombre: Prórroga de licencia de obras.

Unidad tramitadora: Departamento de Urbanismo.

Inicio del procedimiento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persona física ou xurídica.

Órgano de resolución: Alcaldía.

Carácter silencio administrativo: Silencio positivo, sempre e cando non contradiga a normativa xurídica vixente.

Plazo máximo notificación resolución: 3 meses.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Tasas/impuestos: Consultar a ordenanza fiscal do apartado de normativa.

Canales de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                      Presencial.